13. i 14. emerytura 2023. Ile wyniesie? Komu należy się? Kiedy wypłata świadczenia?

Read Time:1 Minute, 57 Second

Emeryci i renciści mogą liczyć na trzynastą i czternastą emeryturę / rentę. Chodzi dodatkowe roczne świadczenia pieniężne. Komu przysługują „trzynastki” i „czternastki”, a komu nie? Ile wynosi to świadczenie w 2023 r.? Kiedy planowana jest wypłata świadczeń? 

13. i 14. emerytura 2023

Trzynaste i czternaste emerytury oraz renty to dodatkowe świadczenia pieniężne przyznawane co roku. Politycy liczą na to, że w znacznym stopniu wpłynie ono na podwyższenie budżetów seniorów. 13. i 14. emerytury nie są jednak wypłacane w tej samej wysokości, co comiesięczne świadczenia otrzymywane na konto. Ich kwota oraz termin wypłaty są z góry ustalone.

TRZYNASTA EMERYTURA W 2023 R.

13. emerytura i renta –  komu się należy w 2023 r.?

Na dodatkowe pieniądze w postaci trzynastki mogą liczyć te osoby, które 31 marca 2023 r. są uprawnione do:

emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej ,renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

W momencie, kiedy ktoś ma podwójne prawo do świadczeń np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową to osobie tej przysługuje tylko jedna trzynastka. Wypłacana jest wtedy poprzez ZUS.

Trzynastej emerytury i renty nie należą się osobom, którym prawo do świadczeń było zawieszone na dzień 31 marca 2023 r.

Kwota 13. emerytury w 2023 r. – ile dostaną emeryci?

Trzynastka wynosi tyle ile najniższa emerytura obowiązująca od 1 marca 2023 r., dlatego 13. emerytura w 2023 r. wynosić będzie 1588,44 zł brutto, czyli inaczej 1445,48 zł netto. Tyle wpłynie na konto każdemu emerycie i renciście.

14. emerytura i renta w 2023 r. – komu przysługuje?

Czternasta emerytura należy się tym, którzy mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie:

emerytur i rent w systemie powszechnym

świadczeń emerytalno-rentowych dla rolników

świadczeń emerytalno-rentowych dla służb mundurowych

emerytur pomostowych

świadczeń i zasiłków przedemerytalnych

rent socjalnych

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

rodzicielskich świadczeń uzupełniających

rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2023 r.?

Czternasta emerytura w pełnej kwocie na 2023 rok wynosić będzie 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto). Tyle dostanie każdy emeryt i rencista.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *