Kolejne posiedzenie RPP. Co ze stopami procentowymi?

Read Time:2 Minute, 20 Second

„Rada Polityki Pieniężnej nie podwyższy stóp procentowych na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu” – tak przynajmniej twierdzi ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz. Spotkanie trwa dwa dni.

Czy stopy procentowe pójdą w górę?

RPP nie podwyższy stóp procentowych. W tym cyklu już podwyżek nie będzie, następnym ruchem będzie obniżka stóp – mówi Piotr Bartkiewicz.

Jednym z powodów, dla których ekonomiści nie spodziewają się podwyżek stóp procentowych, jest spodziewane spowolnienie inflacji. Chociaż analitycy uważają, że szczyt inflacji osiągnie w lutym, oczekuje się, że będzie ona niższa niż kilka miesięcy temu.

Spodziewamy się, że inflacja wzrośnie w lutym do 18,6%. Wcześniej przewidywaliśmy, że wyniesie blisko 20%, więc nasza prognoza spadła o ponad 1 punkt procentowy w ciągu kilku tygodni”. – tłumaczy ekonomista Banku Pekao.

Teraz główna stopa procentowa NBP wynosi 6,75 proc. Ostatnia podwyżka stóp procentowych w Polsce miała miejsce na początku września 2022 r. Wcześniej Rada podnosiła stopy procentowe 11 razy w okresie ostatniej podwyżki.

Prezes GUS: Wzrost PKB w trudnych czasach to dość dobry wynik

PKB wzrósł w 2022 r. w ujęciu realnym o 4,9 proc. W trudnych czasach to jest dosyć dobry wynik — twierdził pod koniec stycznia tego roku, prezes GUS Dominik Rozkrut.

Wstępnie szacujemy, że PKB wzrósł w 2022 r. w ujęciu realnym o 4,9 proc. W 2021 r. było to 6,8 proc., ale przypominam, że wtedy był to wzrost w stosunku do pandemii. W trudnych czasach to jest dosyć dobry wynik” – tłumaczył. Zaznaczył, że z wyjątkiem roku pandemii, kiedy PKB spadł, Polska zawsze miała wzrost gospodarczy i zawsze przekraczał średni wzrost Unii Europejskiej.

„Zgodnie z prognozami za 2022 r., według Komisji Europejskiej, wzrost PKB w całej UE wzrósł o 3,3 proc., więc wzrost dla Polski jest ponownie wyższy” – dodał prezes GUS.

W 2022 roku popyt krajowy wzrósł o 5,5%, konsumpcja ogółem była wyższa o 2,1%. w porównaniu z rokiem poprzednim dynamika konsumpcji sektora krajowego wyniosła 3%, a nakładów inwestycyjnych ogółem na środki trwałe 6%.

„Popyt krajowy pozostał głównym czynnikiem oddziałowującym na PKB i jego wpływ wyniósł 5,3 pkt. proc., to jest mniej niż w 2021 r., kiedy to było 7,8 pkt. proc. Wpływ spożycia ogółem na wzrost PKB wyniósł 1,6 pkt. proc., w tym oddziaływanie spożycia gospodarstw domowych to było 1,7 pkt. proc. Pozytywny był także wpływ popytu inwestycyjnego, który wyniósł 0,8 pkt. proc. i był nieco większy niż w poprzednim roku” – twierdzi Dominik Rozkrut.

Stopa inwestycji w 2022 r. wynosiła więc 16,8 proc., zatem była niższa niż w roku 2021, kiedy wyniosła 17 proc.

„Wartość dodana brutto była wyższa o 4,6 proc. niż w ubiegłym roku, przy czym znaczy jej wzrost notowano w przemyśle, gdzie była o 7 proc. wyższa. W budownictwie wartość dodana wzrosła o 4,5 proc., a w handlu – o 2 proc.” – powiedział pod koniec stycznia prezes GUS.

One Reply to “Kolejne posiedzenie RPP. Co ze stopami procentowymi?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *