Poprawka została przyjęta przez Sejm. Wiatraki minimum 700 m od domów

Read Time:1 Minute, 17 Second

Sejm wprowadził zmiany do ustawy odległościowej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem turbiny wiatrowe mogą być budowane w odległości co najmniej 700 metrów od domów. Za poprawką głosowało 21 posłów, przeciw było 27, a 209 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafia teraz do Senatu

Zgodnie z przepisami przyjętymi przez Sejm, nowe wiatraki mogą być stawiane tylko na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Minimalną odległość – 10H (10-krotność wysokości wieży i platformy wirnika najwyżej położonych rezydencji) oraz 700 m między rezydencjami – określają m.in. wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wiatraki minimum 700 m od domów

Nowelizacja nakłada również na inwestora obowiązek zaoferowania co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanych turbin wiatrowych dla mieszkańców gminy, którzy korzystaliby z energii elektrycznej jako wirtualny konsument. Każdy mieszkaniec tej gminy może pobrać maksymalnie 2 kW i otrzymać energię elektryczną po cenie, która jest uzyskiwana z uwzględnieniem kosztów budowy po cenie krańcowej.
Obowiązujące prawo zabrania budowy turbin wiatrowych, których wysokość jest mniejsza niż 10-krotność wysokości wieży i jak największa odległość łopaty wirnika od miejsca zamieszkania.

Zakaz dotyczy również wznoszenia budynków w odległości mniejszej niż 10 H od elektrowni wiatrowej. Przepisy zabraniają również budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10 godzin od parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i obszarów leśnych gospodarczych. Nowelizacja ustawy jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska musi spełnić, aby spełnić wymagania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz otrzymać dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.

Jak rozkładały się poszczególne głosy?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *