Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie stóp procentowych

Read Time:1 Minute, 57 Second

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych, poinformowała RPP. To już piąty miesiąc z rzędu bez podwyżki Decyzja RPP oznacza, że ​​główna stopa referencyjna NBP pozostała na poziomie 6,75 proc., kurs lombardowy na poziomie 7,25 proc., a depozytowa na poziomie 6,25 proc. procent. Stopa redystrybucji nadal wynosi 6,8 proc. oraz skonto fakturowe – 6,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała

To już piąty kolejny miesiąc bez decyzji o zmianie oprocentowania. O tym, że RPP szykuje posiedzenie wspominaliśmy wczoraj. Ostatnia zmiana – podwyżka – miała miejsce we wrześniu 2022 roku. Choć RPP nie ogłosiła końca cyklu stóp, ekonomiści uważają, że już ich nie będzie.

W tym cyklu już podwyżek nie będzie, następnym ruchem będzie obniżka stóp – powiedział ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

RPP: Osłabienie koniunktury na świecie i wyższe stopy procentowe wpływają na inflację

W komunikacie RPP oznajmiła, że napływające informacje potwierdzają spowolnienie aktywności gospodarczej w Polsce.

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS w 2022 r. dynamika PKB obniżyła się do 4,9 proc., co wskazuje, że w IV kw. ub. r. roczna dynamika PKB najprawdopodobniej ponownie się obniżyła. Mimo osłabienia wzrostu, utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym na niskim poziomie kształtuje się stopa bezrobocia – czytamy.

RPP pokazała również spowolnienie inflacji w grudniu ze względu na niższe ceny energii i paliw w związku z niższymi cenami paliw i ropy naftowej. Zwrócił też uwagę, że w ostatnich miesiącach 2022 r. ceny surowców i inflacja PPI spadły, a zakłóceń w globalnych sieciach dostaw było wyraźnie mniej niż wcześniej, co wraz z oczekiwanym spowolnieniem wzrostu gospodarczego przyczyni się do stopniowego osłabienia cen konsumpcyjnych.

Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Pogorszenie koniunktury światowej działa także w kierunku obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP – dowiadujemy się z komunikatu.

Rada Polityki Pieniężnej przypomniała równocześnie, że powrót inflacji do pożądanego celu będzie następował stopniowo.

Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki – podano w komunikacie RPP.

Dalsze decyzje Rady mają być zależne od spływających informacji dotyczących zmian inflacji oraz aktywności gospodarczej, w tym także od agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, która również oddziałowuje na polską gospodarkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *