Tauron i Rafako dochodzą do porozumienia.

Tauron i Rafako dochodzą do porozumienia. Wkrótce podpiszą umowę

Read Time:1 Minute, 31 Second
Koniec konfliktu Rafako z Wytwarzanami Tauronu. Firmy od miesięcy spierają się o problemy eksploatacyjne bloku 910 MW w Jaworznie, którego głównym wykonawcą jest Rafako. Dziś ogłoszono, że obie firmy osiągnęły porozumienie.

Tauron i Rafako dochodzą do porozumienia

Do 28 lutego Rafako i Tauron Wytwarzanie określą ostateczne warunki umowy, którą zamierzają podpisać do 8 marca 2023 r. Tauron Wytwarzanie dzwonił w styczniu br. Rafako zapłaci ponad 1,3 mld zł kar umownych i odszkodowania za wady i braki jednostkowe. W odpowiedzi Rafako ogłosiło, że złoży wniosek o upadłość i zażądało od spółki zapłaty 606,5 mln zł oraz 251,1 mln zł od Tauron Polska Energia.
Obie firmy uważają żądania drugiej strony za nieuzasadnione.
Ostatnie rundy negocjacji z mediatorami arbitrażowymi z Prokuratury Generalnej RP prowadzą do zawarcia ugody, która zawiera szczegółowy harmonogram prac tuningowych i naprawczych. Dzięki tym pracom blok 910 MW osiągnie gwarantowane parametry najpóźniej do końca 2023 r. Korekta błędów i usterek jest ważna dla poprawy efektywności i ekonomiczności pracy bloku w dłuższej perspektywie – wyjaśnia Trajan Szuladziński, Prezes Zarządu Wytwarzania Tauron.

To koniec z roszczeniami

Rafako poinformowało we wtorek, że strony wstrzymają się od przedstawienia wzajemnych roszczeń do 8 marca.

Chcemy dalej prowadzić mediacje przed Sądem Polubownym, by z poszanowaniem interesów obu stron zawrzeć ugodę – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako. Szef spółki podkreślił w komunikacie, że zdaniem wykonawcy blok nie ma wad projektowych, a usterki, które zdarzały się na początku jego eksploatacji, mogą zostać szybko usunięte. – Byliśmy i jesteśmy gotowi przystosować ten blok do spalania paliwa, jakie w obecnej sytuacji jest dostępne, jednak wciąż musi ono być w granicach parametrów dla bloku nadkrytycznego dużej mocy – dodał prezes Rafako.

Zawarte porozumienie pozwoli na zweryfikowanie parametrów kontraktowych bloku, co jest warunkiem kluczowym zminimalizowania roszczeń finansowych. Zgodnie z ustaleniami z Rafako zamierzamy to zrobić przy wykorzystaniu certyfikowanej firmy zewnętrznej” – przekazał natomiast prezes Tauron Wytwarzanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *